ikimokyklinio, mokyklinio ir akademinio amžiaus Ukrainos vaikams

Sukurkime kokybišką ugdymo, socialinę, ekonominę ir teisinę bazę bei sąlygas Lietuvoje!

Tuo pačiu išsaugant ukrainietišką tapatybę, kalbą, istoriją, tautinę tradiciją bei kultūrą tarp laikinai čia gyvenančių ir po karo į Ukrainą sugrįžti siekiančių Ukrainos vaikų.

Tarptautinis Ukrainos švietimo labdaros ir paramos fondas
Tarptautinis Ukrainos švietimo labdaros ir paramos fondas
Tarptautinis Ukrainos švietimo labdaros ir paramos fondas
Apie mus

Esame tarptautinis Ukrainos švietimo paramos ir labdaros fondas

Siekiantis padėti ikimokyklinio, mokyklinio ir akademinio amžiaus vaikams sukurti kokybišką ugdymo, socialinę, ekonominę ir teisinę bazę bei sąlygas Lietuvoje, tuo pačiu išsaugant ukrainietišką tapatybę, kalbą, istoriją, tautinę tradiciją bei kultūrą tarp laikinai čia gyvenančių ir po karo į Ukrainą sugrįžti siekiančių Ukrainos vaikų

INFORMACIJA

APIE MŪSŲ FONDĄ

Tarptautinis Ukrainos švietimo labdaros ir paramos fondas

MISIJA

Remti ir stiprinti Ukrainos vaikų formalaus ir neformalus ugdymo programas ir valstybės institucijų teikiamas paslaugas, kad ukrainiečių vaikai gautų tokią pačią prieigą ir galimybes kaip ir lietuviai

Tarptautinis Ukrainos švietimo labdaros ir paramos fondas

TIKSLAS

Fondo tikslas yra surinkti lėšų: ugdymo įstaigų išlaikymui, remontui, techniniam aprūpinimui įranga, buities prekėmis ir raštinės reikmenimis bei kitomis mokslo priemonėmis

Tarptautinis Ukrainos švietimo labdaros ir paramos fondas

TARPTAUTINĖ UKRAINOS MOKYKLA

Tarptautinė Ukrainos mokykla yra įkurta 2022 metais Ukrainos ambasados Lietuvoje iniciatyva ir jau turi savo skyrius Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose

Kiekvieno Jūsų

Pagalba Ukrainos vaikams yra labai svarbi

Nes taip Jūs galite prisidedate prie:

Ugdymo įstaigų išlaikymu

Remontui, techniniam aprūpinimui įranga, buities prekėmis, raštinės reikmenimis, kitomis mokslo priemonėmis

Pedagogų kvalifikacijos kėlimas

Pedagogų, ikimokyklinių įstaigų auklėtojų, neformaliojo ugdymo, techninių darbuotojų ir kitų, kokybišką vaikų švietimą, saugumą, sveikatą užtikrinančių asmenų kvalifikacijos kėlimui, skatinimui bei premijoms.

Gabių ir talentingų vaikų rėmimas

Gabių ir talentingų vaikų mokslo, sporto, meno veiklos rėmimui ir plėtrai formaliojo ir neformaliojo ugdymo sistemoje

Tenkinti pagrindinius vaiko poreikius

Fizinio ir emocinio saugumo, geros sveikatos, tinkamo ugdymo, dorovinio ir estetinio auklėjimo, bendravimo įgūdžių, kūrybingo laisvalaikio, t.y. sudaryti sąlygas augti visapusiškai išsivysčiusiai asmenybei.

Susipažinkite su

MŪSŲ KOMANDA

Tarptautinė Ukrainos mokykla
Darius Matviekas

Tarptautinio Ukrainos švietimo labdaros ir paramos fondo Direktorius

Tarptautinė Ukrainos mokykla
Olena Vnukovska

Tarptautinės Ukrainos mokyklos Direktorė

Tarptautinė Ukrainos mokykla
Glaudžiai ir efektyviai bendradarbiaujant Lietuvoje jau įkurti keturi Tarptautinės Ukrainos mokyklos skyriai Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.

PADĖKA

Tarptautinis Ukrainos švietimo labdaros ir paramos fondas
Dėkojame mus priėmusiai šaliai, suteikusiai galimybę šioje mokykloje vaikus ugdyti nemokamai, užtikrinant jiems kokybišką švietimo procesą ir efektyvias bei motyvuojančias vaikų ugdymo sąlygas, t.y. augti visapusiškai išsivysčiusiai asmenybei, kuri vėliau galėtų realizuoti savo siekius gimtojoje Ukrainoje.
Ukrainiečių šeima

Mūsų draugai ir rėmėjai

Padėkite ikimokyklinio, mokyklinio ir akademinio amžiaus Ukrainos vaikams

Sukurtdami kokybišką ugdymo, socialinę, ekonominę ir teisinę bazę bei sąlygas Lietuvoje

lt_LT
Scroll to Top